آرشید

دسته:

توضیحات

این چراغ ویژه ی سقف های کاذب است

برخی از ویژگی های آن عبارت است از:

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری باال
* دســتیابی بــه طــول عمــر بســیار بــاال بــا طراحــی حرارتــی و الکترونیکــی اســتاندارد
* اسـتفاده از مـواد بـا مقاومـت حرارتـی کـم جهـت ایجاد بهتریـن شـرایط حرارتـی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت
* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان باال و آلودگی هارمونیکی کم
* تـوان مصرفـی و نـور خروجی ثابت در گسـتره وسـیعی از ولتـاژ ورودی )VAC 265 – 180)
* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آرشید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *